Cent verbes sans souci100 ranskan verbiä

Tiina Martikainen

Cent verbes sans souci – 100 ranskan verbiä on tarkoitettu ranskan kielen opiskelijoille, jotka haluavat tarkistaa tiettyjen verbien taivutuksen ja niiden käyttöyhteyden.

Kirjassa on:

  • taulukoittain sata keskeistä ranskan verbiä eri aikamuodoissaan ja tapaluokissaan
  • suomennettuja esimerkkejä kustakin verbistä havainnollistamassa sen eri merkityksiä ja käyttötarkoituksia sekä maininta kyseisen verbin kanssa samoin taipuvista verbeistä
  • hakemisto ranskasta suomeen ja suomesta ranskaan kaikista taulukoissa esitellyistä ja niiden kanssa samoin taipuvista verbeistä
  • kooste kirjassa käytetyistä ranskankielisistä termeistä sekä ohjeet joidenkin aikamuotojen ja tapaluokkien muodostukseen

Verbikirjan toiseen, uudistettuun painokseen on tehty monenlaisia tarkennuksia, joiden ansiosta kirja palvelee käyttäjäänsä entistä paremmin.

Muita ranskan oppimateriaaleja