Descobertas 1 tehtävien ratkaisut

Descobertas 1tehtävien ratkaisut

Liisa Melo e Abreu & Santeri Siimes

Descobertas 1 -kirjaa täydentävät mallivastaukset ja kuunteluiden tekstit on tarkoitettu itseopiskelun tueksi.

Tehtävien ratkaisut ovat saatavilla sähköisenä versiona Finn Lecturan Digimateriaalit -palvelussa.

Tiedot

ISBN

  • 978-952-346-236-6