Descobertas 2 äänite

Descobertas 2äänite

Liisa Melo e Abreu & Santeri Siimes

Descobertas on aikuisopetukseen suunnattu kaksiosainen portugalin oppikirjasarja, joka johdattaa opiskelijan portugalin kielen ja kulttuurin kiehtovaan maailmaan. Oppimateriaali soveltuu niin yliopistojen kuin vapaan sivistystyön kursseille sekä itseopiskelijoiden käyttöön.

Descobertas 2 syventää kielitaitoa ja kulttuurituntemusta. Oppikirjaa täydentävä äänite sisältää tekstikappaleiden lisäksi erityyppisiä kuullunymmärtämisharjoituksia.

Äänite on saatavilla sekä sähköisenä että CD-levynä.

Tiedot

ISBN

  • 978-951-1-34025-6 (CD)
  • 978-951-1-34026-3 (digi)