Descobertas 2 tehtävien ratkaisut

Descobertas 2tehtävien ratkaisut

Liisa Melo e Abreu & Santeri Siimes

Descobertas 2 -kirjaa täydentävät mallivastaukset ja kuunteluiden tekstit on tarkoitettu itseopiskelun tueksi. Tehtävien ratkaisut ovat saatavilla sähköisenä.

Tiedot

ISBN

  • 978-951-1-34305-9 (digi)