Destinations 3 opettajan materiaali

Destinations 3opettajan opas

Tiina Blom-Kröger & Marja-Liisa Ingall

Tehtävien ratkaisujen lisäksi Destinations 3 opettajan oppaassa on opiskelijoita aktivoivia lisätehtäviä. Pari- ja ryhmätehtävät, keskustelut ja ”small-talk” antavat itsevarmuutta autenttisissa puhetilanteissa. Kirjoitus- ja käännöstehtäviä voi hyödyntää monella tavoin myös suullistamis- ja eriyttämistehtävinä.

Opas on saatavilla sekä sähköisenä että painettuna versiona.

Tiedot

ISBN

  • 978-951-1-29397-2 (painettu)
  • 978-951-1-29398-9 (digi)