Dive into English 1 opettajan opas

Dive into English 1opettajan opas

Eeva Mortazavi & Saara Pöyhönen

Dive into English 1 -oppikirjaa tukeva opettajan opas on tarkoitettu opettajan tueksi tuntien valmisteluun ja opetukseen. Opas tarjoaa jokaiseen kirjan kurssiin monipuolisesti eritasoisia lisätehtäviä, joita voi käyttää oppitunneilla syventävinä lisäharjoituksina tai antaa kotitehtäväksi. Mukana on myös perustaitoja harjoittava tehtävämoniste, jota voi käyttää läpi koko alkuvaiheen.

Tehtävät on jaoteltu oppikirjasta tutulla tähtiluokituksella helppoihin mekaanisiin kirjoitusharjoituksiin, kirjan sanastoa ja kielioppia aktivoiviin puhe- ja kirjoitustehtäviin sekä syventäviin tehtäviin edistyneimmille. Lisäksi oppaassa on valmis koe jokaisesta kirjan osiosta (esim. 1A, 1B) sekä koe, joka käsittää koko kunkin kurssin.

Opas sisältää ratkaisut kokeiden tehtäviin, oppaan lisätehtäviin sekä oppikirjan tehtäviin.

Oppaan sähköinen versio on kokonaan värillinen, painettu opas on mustavalkoinen.

Tiedot

ISBN

  • 978-951-1-40129-2 (printti)
  • 978-951-1-40130-8 (PDF)