Flexservice

Flexservicesvenska för högskolor

Timo Jokisalo & Ritva Minni

Flexservice – svenska för högskolor soveltuu korkeakoulujen tutkintovaatimusten mukaisen alakohtaisen ruotsin kielen oppimäärän suorittamiseen matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla, mutta sitä voidaan hyödyntää myös saman alan syventävissä ruotsin opinnoissa. Kirjan sisältö seuraa korkeakoulujen kieltenopettajien yhteisesti hyväksymiä ydinainesalueita. Materiaali harjoittaa tehokkaasti ja monipuolisesti sekä suullisia että kirjallisia alan työtehtävissä tarvittavia viestintävalmiuksia ja rohkaisee opiskelijaa ilmaisemaan itseään ruotsin kielellä.

Flexservice sisältää alakohtaisia tekstejä ja niiden sisällön omaksumista helpottavia suullisia ja kirjallisia harjoituksia, joiden runsas määrä ja vaihteleva vaikeustaso sallivat opiskelijan yksilöllisen etenemisen. Flexservicen aihepiirit ulottuvat alan opinnoista työelämän teemoihin, kuten asiakasviestintään, matkustamiseen ja alan tyypillisiin työympäristöihin.

Saatavilla niin kauan kuin painosta riittää.

Tiedot

ISBN

  • 978-951-1-20030-7