Gateway to Engineering English

Gateway to Engineering EnglishEnglantia tekniikan opiskelijoille

Ulla Huttunen-Finta, Irene Hyrkstedt, Lea Myllylä, Anna-Maija Pietilä, Ritva Rasimus & Mirja Saarijärvi

Gateway to Engineering English on tarkoitettu englannin valmentavien kurssien oppimateriaaliksi tekniikan alan korkeakouluihin ja muihin oppilaitoksiin. Kirjan teemat liittyvät tekniikan opiskelijoiden arkeen ja opiskeluun, ja niitä ovat esimerkiksi opinnot, opiskelijavaihto, Suomi-tietous, työharjoittelu, työskentely ulkomailla sekä kestävä kehitys.

Oppikirjan tekstien pohjana on suurelta osin käytetty autenttisia haastatteluja. Kieliopista käsitellään pääkohdat, ja kieliopin teoria ja harjoitukset on sijoitettu kappaleiden yhteyteen. Kirjan lopussa on lyhyt tiivistelmä kieliopista sekä epäsäännöllisten verbien luettelo. Aakkoselliset englanti–suomi-/suomi–englanti sanastot ovat kirjan lopussa.

Kirjaan liittyvän erillisen CD:n avulla opiskelija voi kuunnella itsenäisesti kappaleita ja vahvistaa omaa kielitaitoaan. Kirjan tehtävien ratkaisut ja kuuntelutekstit löytyvät Finn Lecturan nettisivuilta.

Tiedot

ISBN

978-951-792-449-8

Muita englannin oppimateriaaleja