Inne Kurs 6 arviointimateriaali

Inne Kurs 6arviointimateriaali

Kristel Riissanen, Anne Suontaus, Hannu Rekonen & Katja Välikangas-Karvo

Inne on selkeä ja motivoiva lukion A-ruotsin oppimateriaalisarja. Tekstit ovat aitoja ja innostavia, sanastot laajoja. Sekä perusteksteihin että teemasanastoihin on tarjolla runsaasti vaihtelevia harjoituksia. Kaikissa kursseissa tähdätään suullisen kielitaidon kehittymiseen luontevasti ja johdonmukaisesti muiden taitojen rinnalla. Lisäksi tutustutaan pohjoismaiseen kulttuuriin ja sen eri ilmiöihin.

Inne Kurs 6 arviointimateriaali (CD + CD-ROM) sisältää materiaalit kurssin arviointia varten. Arviointimateriaali on saatavilla myös sähköisenä versiona Finn Lecturan Digimateriaalit -palvelussa.

Kurssi noudattaa lukion uutta opetussuunnitelmaa (LOPS 2016).

Tiedot

ISBN

978-951-792-802-1 (CD+CD-ROM, LOPS 2016)
978-951-792-974-5 (digi, LOPS 2016)

Muita ruotsin oppimateriaaleja Inne -sarjan muut julkaisut