Inne Kurs 7

Marjut Koivunen, Kristel Riissanen & Anne Suontaus

Inne tuo lukion A-ruotsin opetuksen tähän päivään. Tekstit ovat aitoja ja innostavia, sanastot laajoja. Sekä perusteksteihin että teemasanastoihin on tarjolla runsaasti vaihtelevia harjoituksia. Kaikissa kursseissa tähdätään suullisen kielitaidon kehittymiseen luontevasti ja johdonmukaisesti muiden taitojen rinnalla. Lisäksi tutustutaan pohjoismaiseen kulttuuriin ja sen eri ilmiöihin.

Inne 7 on ruotsin syventävä kurssi. Tässä jaksossa keskitytään ruotsin puhumiseen ja ymmärtämiseen jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa. Suullisissa harjoituksissa palautetaan mieleen aiemmissa kursseissa opittua, teemoina mm. matkustaminen ja terveys. Lisäksi pohditaan globaalin maailman kysymyksiä ja keskustellaan rikollisuudesta. Kieliopista kerrataan adjektiiveja, pronomineja ja lukusanoja.

Inne-oppimateriaalisarja uudistuu vastaamaan lukion uutta opetussuunnitelmaa. Lue lisää Innen uudistuksesta täältä.

Muita ruotsin oppimateriaaleja Inne -sarjan muut julkaisut