Inne Kurs 8

Marjut Koivunen, Kristel Riissanen & Anne Suontaus

Inne tuo lukion A-ruotsin opetuksen tähän päivään. Tekstit ovat aitoja ja innostavia, sanastot laajoja. Sekä perusteksteihin että teemasanastoihin on tarjolla runsaasti vaihtelevia harjoituksia. Kaikissa kursseissa tähdätään suullisen kielitaidon kehittymiseen luontevasti ja johdonmukaisesti muiden taitojen rinnalla. Lisäksi tutustutaan pohjoismaiseen kulttuuriin ja sen eri ilmiöihin.

Inne 8 on lukion A-ruotsin viimeinen syventävä kurssi. Tässä kurssissa kehitetään erityisesti luetun- ja kuullunymmärtämistaitoja sekä kirjallista ilmaisua ja valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen. Teemoina ovat tiede, tekniikan edistysaskeleet, liike-elämä ja pohjoismainen historia. Kieliopissa uutena asiana käsitellään partikkeliverbejä, lisäksi kerrataan substantiiveja ja verbejä.

Muita ruotsin oppimateriaaleja Inne -sarjan muut julkaisut