Inne Kurs 8 äänite

Inne Kurs 8äänite

Marjut Koivunen, Kristel Riissanen & Anne Suontaus

Inne on selkeä ja motivoiva lukion A-ruotsin oppimateriaalisarja. Tekstit ovat aitoja ja innostavia, sanastot laajoja. Sekä perusteksteihin että teemasanastoihin on tarjolla runsaasti vaihtelevia harjoituksia. Kaikissa kursseissa tähdätään suullisen kielitaidon kehittymiseen luontevasti ja johdonmukaisesti muiden taitojen rinnalla. Lisäksi tutustutaan pohjoismaiseen kulttuuriin ja sen eri ilmiöihin. Sarjan omat verkkosivut löytyvät osoitteesta www.inne.fi.

Uuden LOPSin mukainen Inne Kurs 8 äänite ilmestyy heinäkuussa 2018.

Tiedot

ISBN

978-951-792-809-0 (LOPS 2016)
978-951-792-696-6 (vanha LOPS)

Muita ruotsin oppimateriaaleja Inne -sarjan muut julkaisut