Johdatus suomalaisen viittomakielen rakenteeseen

Tommi Jantunen

Johdatus suomalaisen viittomakielen rakenteeseen kokoaa yhteen suomalaisen viittomakielen rakennetta koskevaa kielitieteellistä tutkimustietoa. Se esittää käsitteellisesti yhtenäisessä muodossa perusasioita suomalaisen viittomakielen fonologiasta, morfologiasta ja syntaksista.

Teos on tarkoitettu oppikirjaksi suomalaisen viittomakielen rakenteen opintoihin, mutta käytännössä se sopii kaikille suomalaisen viittomakielen rakenteesta kiinnostuneille.

Muita viittomakielen oppimateriaaleja