Johdatus venäjän kieleen ja sen tutkimukseen

Ahti Nikunlassi

Johdatus venäjän kieleen ja sen tutkimukseen on yleisesitys venäjän kielen rakenteesta ja sen tutkimuksesta.

Kirja on tarkoitettu ensisijaisesti venäjän kielen opiskelijoille ja tutkijoille, mutta se avaa uusia näkökulmia myös niille, jotka opiskelevat venäjää lähinnä käytännön tarpeita silmällä pitäen.

Äännejärjestelmän ja kieliopin lisäksi kirjassa esitellään venäjän kielen historiaa, sananmuodostusta, semantiikkaa, pragmatiikkaa, tyylioppia, puhekieltä ja murteita. Kaikki keskeiset käsitteet annetaan sekä suomen että venäjän kielellä. Koska kirjan tarkoituksena on toimia myös hakuteoksena, on loppuun liitetty aihepiireittäin luokiteltu kirjallisuusluettelo, suomalaisten ja venäläisten termien hakemistot, henkilöhakemisto, translitterointiohjeet ja venäjän kieleen liittyviä internetosoitteita.

Muita venäjän oppimateriaaleja