Matkailijoille

Kielitaito matkalle mukaan! Uudenlaiset, raikkaat matkailijan tarpeisiin suunnatut oppikirjat tutustuttavat kieleen ja kulttuuriin. Kieltä opiskellaan matkailijalle hyödyllisten teemojen kautta, matkan eri vaiheet huomioiden. Kun lähdön hetki koittaa, on kielitaito hallussa!

Ajankohtaista

Kielitaito matkalle mukaan

Herkulliset, eri matkailutilanteista kertovat tekstit suorastaan innostavat oppimaan! Uudenlaisissa De viaje ja In viaggio -oppikirjoissa on hyvin huomioitu erilaiset kiinnostuksen kohteet. Monipuolisista aiheista jokainen löytää itseään kiinnostavaa tietoa ja voi halutessaan keskittyä tiettyjen tilanteiden ja itselleen hyödyllisten aiheiden ilmaisuihin ja sanastoihin. Lue lisää >

Katso webinaarit

Webinaaritallenteilla De viaje ja In viaggio -oppikirjojen tekijät esittelevät oppikirjojen pääperiaatteita, rakennetta ja sanastoja sekä kertovat tarkemmin mm. eri tehtävätyypeistä ja teemasanastoista. Katso webinaarit >

Tekijät

Paula Kultanen Ribas / De viaje

Olen koulutukseltani espanjalaisen filologian maisteri. Asuin Barcelonassa kahdeksan vuotta ja espanja on nykyinen kotikieleni. Olen kääntänyt espanjankielisiä tietokirjoja ja kustannustoimittanut espanjan oppikirjoja. Lisäksi minulla on 15 vuoden kokemus matkaopaskirjailijana ja olen yksi...

Olen koulutukseltani espanjalaisen filologian maisteri. Asuin Barcelonassa kahdeksan vuotta ja espanja on nykyinen kotikieleni. Olen kääntänyt espanjankielisiä tietokirjoja ja kustannustoimittanut espanjan oppikirjoja. Lisäksi minulla on 15 vuoden kokemus matkaopaskirjailijana ja olen yksi matkamedia Tripsterin perustajista. De viaje on ensimmäinen oppikirjani. Tekstien aihepiirien ideoinnin lisäksi vastaan kirjan suomenkielisistä kulttuuri- ja kielioppiteksteistä ja teemasanastoista. Matkatoimittajana olen saanut hyvän kuvan siitä, minkälaisia tarpeita suomalaisilla matkailijoilla on, niin aihepiirien kuin matkailusanaston oppimisen suhteen.

Kirjan kielioppiosuus pidettiin hyvin käytännönläheisenä, ja se sijoitettiin kirjan loppuun, jotta sen rooli ei korostuisi liikaa. Moni matkailija haluaa oppia ennen kaikkea modernia sanastoa ja asiointitilanteissa tyypillisiä sanontoja. Nostimme siis päärooliin kulttuuritietouden, matkailuaiheiset sanastot ja käytännön keskustelut. Lisäksi jokaiseen lukuun kuuluu opiskelijan oma sivu, jolle voi kerätä juuri itselle tarpeellisia sanoja, lauseita ja vaikkapa hyviä ravintoloita ja nähtävyyksiä matkan varrella.

José Ruiz Rubio / De viaje

Olen espanjan opettaja ja toiminut opettajana 24 vuotta. Olen alun perin Madridista kotoisin, mutta asunut Helsingissä vuodesta 1997 lähtien. Tällä hetkellä opetan Helsingin yliopiston kielikeskuksessa, ja olen myös Ylioppilaslautakunnan espanjan jaoksen jäsen. De viaje on toinen espanjan...

Olen espanjan opettaja ja toiminut opettajana 24 vuotta. Olen alun perin Madridista kotoisin, mutta asunut Helsingissä vuodesta 1997 lähtien. Tällä hetkellä opetan Helsingin yliopiston kielikeskuksessa, ja olen myös Ylioppilaslautakunnan espanjan jaoksen jäsen. De viaje on toinen espanjan oppimateriaaliprojekti, jossa olen mukana tekijänä. De viaje -oppikirjaan olen laatinut kirjan tekstit, kuuntelut ja tehtävät, joista halusin tehdä mahdollisimman autenttisia ja elämänmakuisia.

De viaje on uudenlainen oppimateriaali, koska siinä yhdistyy matkaopas ja oppikirja. Kirjan teemat ja sanastot on suunniteltu matkailevaa aikuista ajatellen. Matkustellessa tärkeintä on pystyä kommunikoimaan vieraalla kielellä, virheitä pelkäämättä. Riittää, että ymmärtää ja tulee ymmärretyksi esim. Airbnb-asunnolla tai autovuokraamossa. Espanjan lausuminen on helppoa suomalaisille, ja espanjankieliset kyllä ymmärtävät, vaikka puhuja tekisi kielioppivirheitä.

Tarja Bellaveglia / In viaggio

Olen italian, ranskan ja espanjan opettaja, ja opetan vapaan sivistystyön oppilaitoksissa. Lähdin mukaan oppikirjailijaryhmään, sillä tällaiselle matkaoppaan ja käytännöllisen kielen oppikirjan yhdistelmälle on tarvetta. Italian kieli on lähellä sydäntäni, sillä olen matkustellut ja asunut...

Olen italian, ranskan ja espanjan opettaja, ja opetan vapaan sivistystyön oppilaitoksissa. Lähdin mukaan oppikirjailijaryhmään, sillä tällaiselle matkaoppaan ja käytännöllisen kielen oppikirjan yhdistelmälle on tarvetta. Italian kieli on lähellä sydäntäni, sillä olen matkustellut ja asunut Italiassa.

In viaggio -oppikirjassa olen työstänyt muun muassa baari- ja majoitusaiheisia tekstikappaleita sekä kielioppiosioita. Aikuisten kieltenopiskelussa on tärkeää huomioida opiskelijoiden erilaiset kiinnostuksen kohteet: toisille voi olla etusijalla taide ja kulttuuri, toisilla vapaa-aika ja huvittelu tai ostokset ja urheilu. Näitä aihepiirejä olemmekin halunneet tuoda esille monipuolisesti. Lisäksi In viaggio on teemoiltaan ajankohtainen ja autenttinen, ja siinä painotetaan kommunikatiivisuutta, mikä on tärkeää myös aikuisten kieltenopiskelussa.

Enrico Di Nardo / In viaggio

Olen kotoisin Avellinosta Napolin läheltä ja asunut Helsingissä jo vuosia. Italianopettajana tavoitteeni on kielen opettamisen lisäksi antaa ihmisille uusia elämyksiä - haluan kertoa suomalaisille omasta kielestäni, kulttuuristani ja Italian kaikista ihmeellisistä paikoista. Siksi lähdinkin...

Olen kotoisin Avellinosta Napolin läheltä ja asunut Helsingissä jo vuosia. Italianopettajana tavoitteeni on kielen opettamisen lisäksi antaa ihmisille uusia elämyksiä - haluan kertoa suomalaisille omasta kielestäni, kulttuuristani ja Italian kaikista ihmeellisistä paikoista. Siksi lähdinkin innolla mukaan tekemään uutta matkailijoille suunnattua oppikirjaa.

Pääasiallinen roolini In viaggio -oppikirjassa on ollut osallistua tekstien laadintaan. Lisäksi olen osallistunut harjoitusten ja kielioppiosion työstämiseen. Uudessa oppimateriaalissa on erityisesti huomioitu kohderyhmänä olevat aikuisopiskelijat, joille tärkeää ovat kielen oppimisen lisäksi myös sisällölliset asiat. Italian ollessa aurinkoinen maa, tulee sen opiskelukin tapahtua hyvällä mielellä!

Sirpa Kärkkäinen / In viaggio

Olen italian- ja kuvataiteen opettaja ja opetan vapaan sivistystyön oppilaitoksissa. Opetuskokemusta minulle on kertynyt yli kahden vuosikymmenen ajalta. Uuden oppikirjan tekoon lähdin mukaan, koska haluan jakaa oppituntien lomassa syntyneitä oivalluksia eteenpäin. Italian kieli ja kulttuuri...

Olen italian- ja kuvataiteen opettaja ja opetan vapaan sivistystyön oppilaitoksissa. Opetuskokemusta minulle on kertynyt yli kahden vuosikymmenen ajalta. Uuden oppikirjan tekoon lähdin mukaan, koska haluan jakaa oppituntien lomassa syntyneitä oivalluksia eteenpäin. Italian kieli ja kulttuuri ovat myös tärkeä osa elämääni; aikoinaan lähdin opiskelemaan Italiaan ja jäin sille tielle 14 vuodeksi.

In viaggio -oppikirjassa olen työstänyt kirjan tekstejä ja kielioppia, ideoinut ja laatinut harjoituksia sekä koostanut kirjan fonetiikkaosion. Kirjan viimeiseen lukuun laadin matkailijan avuksi lomakkeita, joilla kiperistä tilanteista selvitään. Italiassa alkuun pääsee alkeiskielitaidolla. Moni matkailija, joka on uskaltautunut kokeilemaan italian kielen taitojaan, onkin saanut ilokseen kuulla lauseen: Ma quanto parla bene italiano! (Kuinka hyvin te puhuttekaan italiaa!)

Melania Messina / In viaggio

Olen kotoisin Palermosta ja asunut Suomessa kymmenen vuotta. Olen opettanut italian kieltä ja kulttuuria eri oppilaitoksissa pääkaupunkiseudulla. Lähdin mukaan oppikirjaprojektiin, koska on iso kunnia päästä jakamaan opiskelijoiden kanssa pala omaa kieltä ja kulttuuria. Oppikirjassa pyrin...

Olen kotoisin Palermosta ja asunut Suomessa kymmenen vuotta. Olen opettanut italian kieltä ja kulttuuria eri oppilaitoksissa pääkaupunkiseudulla. Lähdin mukaan oppikirjaprojektiin, koska on iso kunnia päästä jakamaan opiskelijoiden kanssa pala omaa kieltä ja kulttuuria. Oppikirjassa pyrin tarjoamaan oman näkemykseni italialaiseen kulttuuriin ja tottumuksiin.

In viaggio -oppikirjassa huolehdin etenkin tekstien kirjoittamisesta. Tavoitteenani oli tehdä kirjan italian kielestä aitoa, helppoa ja nykyaikaista. In viaggio tarjoaa sekä opettajille että opiskelijoille uuden, rikastetun kokemuksen Italiasta ja sen kauniista kielestä. Toivon, että myös kokeneet Italian matkailijat, jotka eivät vielä osaa kieltä, innostuvat opiskelemaan italiaa, ja huomaavat, että se voi olla yhtä hauskaa ja palkitsevaa kuin itse Italiaan suuntautuva matka!