Mitä kuuluu? äänite

Mitä kuuluu?äänite

Sirkku Latomaa & Eila Hämäläinen

Mitä kuuluu? CD tarjoaa suomea toisena tai vieraana kielenä opiskeleville ja heidän opettajilleen aineistoa suomen kielen ääntämisen harjoitteluun.

Harjoituksissa on kaikille taitotasoille soveltuvia tehtäviä, ja ne sopivat hyvin minkä tahansa suomen kurssin oheismateriaaliksi. Sekä harjoitusten laadinnassa että tekstien valinnassa on pyritty vaihtelevuuteen, ja äänitteiden lukijoina on useita eri-ikäisiä ihmisiä.

Materiaali on suunniteltu käytettäväksi ensisijaisesti kursseilla. Opiskelija voi kuitenkin työskennellä myös itsenäisesti, sillä opiskelijalle tarkoitetut ohjeet sekä harjoitusten instruktiot ja ratkaisut ovat kirjassa myös englanniksi ja venäjäksi.

Äänite on saatavilla sekä sähköisenä versiona että CD-levynä.

Tiedot

ISBN

  • 978-951-792-271-5