Ponjatno! Lukion B3-venäjää

Lukion B3-venäjän Ponjatno!-kirjasarjan pääpaino on suullisessa kielitaidossa. Puhumisen, lukemisen, ääntämisen, kuuntelemisen ja kirjoittamisen lisäksi opitaan venäjän kielen rakenteita sopivissa yhteyksissä sekä Venäjän maantuntemusta ja kulttuuria. Kirjasarjassa on monipuolisesti eri tekstilajeja nuorten näkökulma huomioon ottaen. Ponjatno! noudattaa lukion uutta opetussuunnitelmaa.

Verkko­materiaalit

Verkkoharjoitukset

Verkkoharjoitukset sisältävät Ponjatno! -oppikirjoihin verkkoharjoitus-symbolilla merkityt tehtävät. Jokaisessa harjoituksessa on tarkistusmahdollisuus. Harjoitusten oikeat vastaukset löytyvät aina myös tehtäväsivun alalaidasta.

Siirry Ponjatno! 1 -verkkoharjoituksiin

Siirry Ponjatno! 2 -verkkoharjoituksiin

Siirry Ponjatno! 3 -verkkoharjoituksiin

Verkkosanasto

Verkkosanastossa on aakkostettuna Ponjatno!-oppikirjojen venäjänkieliset sanat suomennoksineen. Sanastosta on mahdollista hakea sanoja sekä suomen että venäjän kielellä. Verkkosanaston käyttäminen on maksutonta.

Siirry verkkosanastoon

Sanakortit

Sanakorteilla on mahdollista opetella ja kerrata Ponjatno!-kirjojen kappaleiden sanoja. Oppija voi valita harjoiteltavaksi yhden tai useamman sanaston kerrallaan ja jokaisen harjoittelukierroksen päätteeksi saa yhteenvedon osaamisestaan. Sanakorttien käyttäminen on maksutonta.

Verkkomateriaalit toimivat yleisimmissä verkkoselaimissa ilman lisäosia. Materiaalien käyttämiseen suositellaan viimeisintä versiota Google Chrome, Mozilla Firefox tai Safari -selaimesta.

Siirry sanakortteihin

Tekijät

Kirsi Allén

Tatiana Batanina

Maria Hokkanen

Hanna-Maaria Luoto

Liisa Partonen

Viktoria Petrovskaja

Kirjasarjan esittely

Opetussuunnitelman mukaisesti kolme ensimmäistä kurssia painottavat suullisen kielitaidon kehittämistä. Myöhemmillä kursseilla painotetaan suullisen osaamisen lisäksi kirjallisia taitoja. Alusta lähtien opetellaan sähköisten oppimisvälineiden käyttöä, ja jokaista tekstiä täydentävät sekä kirjalliset että sähköiset tehtävät. Kirjasarjassa on monipuolisesti eri tekstilajeja nuorten näkökulma huomioon ottaen. Jokapäiväisen viestinnän ja keskeisen kielitiedon lisäksi sarjassa tutustutaan Venäjän eri osiin 32 kaupungin kautta.

Sarjan kappaleissa keskitytään aina yhteen Venäjän kaupunkiin. Pääkaupunkeja Moskovaa ja Pietaria esitellään laajemmin kuin muita kaupunkeja.

Kielioppia käsitellään LOPSien mukaisesti: 1–3 kursseissa opitaan yksikön sijamuodot ja verbien perustaivutukset, kakkoskirjassa (kurssit 4–6) kerrataan sijamuodot ja otetaan adjektiivit sekä monikot mukaan taivutuksiin. Verbien käyttöä syvennetään ja opetellaan mm. aspektien käyttöä.