Ponjatno! 1

Ponjatno! 1Lukion B3-venäjää

Kirsi Allén, Tatiana Batanina, Hanna-Maaria Luoto & Liisa Partonen

Ponjatno! 1 kattaa lukion kolme ensimmäistä kurssia.Niiden pääpaino on suullisessa kielitaidossa. Puhumisen, lukemisen, ääntämisen, kuuntelemisen ja kirjoittamisen lisäksi opitaan venäjän kielen rakenteita sopivissa yhteyksissä sekä Venäjän maantuntemusta ja kulttuuria. Rakenteista opitaan mm. yksikön sijamuodot ja verbien perustaivutukset.

Jokaisen kurssin alussa on kurssikohtainen opetussuunnitelmateksti sekä Ponjatno!-kirjan kurssikuvaus. Sarjan kappaleissa keskitytään aina yhteen Venäjän kaupunkiin. Alussa on ensin kaupungin esittely ja myöhemmin kaupunki- sekä Интере́сно!-osioissa annetaan kaupungista vielä lisätietoa. Pääkaupunkeja Moskovaa ja Pietaria esitellään laajemmin kuin muita kaupunkeja.

Ponjatno!-sarjan ensimmäinen osa sisältää kurssit 1–3, toinen osa kurssit 4–6 ja kolmas osa kurssit 7–8.

Tiedot

ISBN

978-951-792-821-2

Muita venäjän oppimateriaaleja Ponjatno! -sarjan muut julkaisut