Ponjatno! 1 opiskelijan äänite

Ponjatno! 1opiskelijan äänite

Kirsi Allén, Tatiana Batanina, Hanna-Maaria Luoto & Liisa Partonen

Ponjatno! 1 kattaa lukion kolme ensimmäistä kurssia. Niiden pääpaino on suullisessa kielitaidossa. Puhumisen, lukemisen, ääntämisen, kuuntelemisen ja kirjoittamisen lisäksi opitaan venäjän kielen rakenteita sopivissa yhteyksissä sekä Venäjän maantuntemusta ja kulttuuria. Rakenteista opitaan mm. yksikön sijamuodot ja verbien perustaivutukset.

Opiskelijan äänite sisältää luettuina kirjan kappaleiden ja Teema-osuuksien tekstit sekä ääntämistä ja lausumista harjoittavat tehtävät. Opiskelijan äänite ei sisällä kirjan kuunteluharjoituksia.

Ponjatno! 1 opiskelijan äänite on saatavilla ainoastaan sähköisenä Finn Lecturan Digimateriaalit -palvelussa suoratoisto- ja MP3-versioina.

Tiedot

ISBN

978-951-792-919-6

Muita venäjän oppimateriaaleja Ponjatno! -sarjan muut julkaisut