Ponjatno! 2

Ponjatno! 2Lukion B3-venäjää

Kirsi Allén, Tatiana Batanina, Hanna-Maaria Luoto & Liisa Partonen

Ponjatno!-sarja on lukion B3-venäjän oppimateriaali. Oppikirjojen lisäksi sarjaan kuuluvat opettajan oppaat, äänitteet, arviointimateriaalit ja verkkotehtävät.

Ponjatno! 2 kattaa lukion kurssit 4–6. Näillä kursseilla harjoitetaan edelleen puhevalmiuksia sekä muita kielen osa-alueita. Oppikirjassa jatketaan myös tutustumista Venäjän eri alueisiin ja kulttuuriin. Tällä kertaa keskitytään Pohjois-Venäjän, Keski-Venäjän sekä Etelä-Venäjän kaupunkeihin. Kielitietoasioista kerrataan sijamuodot ja otetaan adjektiivit sekä monikot mukaan taivutuksiin. Verbien käyttöä syvennetään ja opetellaan mm. aspektien käyttöä, liikeverbejä sekä konditionaalia ja imperatiivia.

Ponjatno!-sarjan ensimmäinen osa sisältää kurssit 1–3, toinen osa kurssit 4–6 ja kolmas osa kurssit 7–8.

Tiedot

ISBN

978-951-792-837-3

Muita venäjän oppimateriaaleja Ponjatno! -sarjan muut julkaisut