Ponjatno! 2 opiskelijan äänite

Ponjatno! 2opiskelijan äänite

Kirsi Allén, Tatiana Batanina, Hanna-Maaria Luoto & Liisa Partonen

Ponjatno! 2 kattaa lukion kurssit 4–6. Näillä kursseilla harjoitetaan edelleen puhevalmiuksia sekä muita kielen osa-alueita. Oppikirjassa jatketaan myös tutustumista Venäjän eri alueisiin ja kulttuuriin. Tällä kertaa keskitytään Pohjois-Venäjän, Keski-Venäjän sekä Etelä-Venäjän kaupunkeihin. Kielitietoasioista kerrataan sijamuodot ja otetaan adjektiivit sekä monikot mukaan taivutuksiin. Verbien käyttöä syvennetään ja opetellaan mm. aspektien käyttöä, liikeverbejä sekä konditionaalia ja imperatiivia.

Opiskelijan äänite sisältää luettuina kirjan kappaleiden ja Teema-osuuksien tekstit sekä ääntämistä ja lausumista harjoittavat tehtävät.

Ponjatno! 2 opiskelijan äänite on saatavilla ainoastaan sähköisenä Finn Lecturan Digimateriaalit -palvelussa suoratoisto- ja MP3-versioina.

Tiedot

ISBN

978-951-792-920-2

Muita venäjän oppimateriaaleja Ponjatno! -sarjan muut julkaisut