Prijátnava appetíta!

Prijátnava appetíta!Palveluvenäjän perusteet

Tiina Hemming-Sotejeff & Ilona Antila

Prijátnava appetíta! on erityisesti hotelli- ja ravintola-alalle suunnattu venäjän alkeisoppikirja. Opiskelu aloitetaan helpohkoista kansainvälisistä sanoista, jotka ovat tuttuja monista muista kielistä. Lisäksi opitaan palvelufraaseja ja numeroita venäjäksi, venäjänkielistä ruoka- ja juomasanastoa sekä opastamaan venäläistä matkailijaa Suomessa.

Oppimista tukee erikseen hankittava CD, joka sisältää kirjan kuunteluharjoitusten lisäksi aakkosten, lukusanojen ja erilaisiin palvelualan tilanteisiin liittyvien fraasien ääntämismallit. Harjoitusten ratkaisut löytyvät opettajan oppaasta.

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla oppimateriaali sijoittuu tasolle A1. Prijátnava appetíta! sopii oppimateriaaliksi ammatilliselle toiselle asteelle, vapaaseen sivistystyöhön sekä itseopiskeluun.

Tiedot

ISBN

  • 978-951-792-619-5