Suomea paremmin (+cd)

Susanna Hart

Suomea paremmin on tarkoitettu niille suomea vieraana kielenä opiskeleville, jotka ovat jo opiskelleet suomen kielen perusteet ja haluavat kehittyä taitavammiksi kielenkäyttäjiksi. Kirjan idea, jonka ydin on opiskelijan oman produktiivisuuden kehittäminen, on syntynyt tekijän vuosien mittaisessa käytännön opetustyössä. Kirjaan on valittu runsaasti lehtitekstejä ja sisältöjä internetistä. Niiden tarkoituksena on avartaa suomalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin tuntemusta ja kehittää sanavarastoa sekä kykyä ymmärtää kielen rakenteita. Kirjan dialogit ja kuuntelut puolestaan harjaannuttavat ymmärtämään puhekieltä sekä sen ilmaisutapoja ja dynamiikkaa. Myös kielioppia käydään harjoitusten kanssa läpi. Kirjan lopussa on vielä osio, jossa voi testata taitojaan.

Kirjan sisällöt on valittu yleisten kielitutkintojen perusteissa määritellyt aihepiirit huomioiden. Kielen taitotasoasteikoilla mitaten kirja soveltuu parhaiten opiskelijoille, jotka hallitsevat tasoilla 1 ja 2 opitut asiat ja haluavat päästä tasolle 3. Sen vuoksi kirja sopii erinomaisesti niille, jotka ovat suunnitelleet menevänsä YKI-testiin kansalaisuushakemusta varten.

Kirjan mukana tulee tekstikappaleiden dialogit ja kuunteluharjoituksia sisältävä CD-äänite. Oppikirjan takaosasta löytyvät vielä oikeat vastaukset ja aakkosellinen suomi-englanti-sanasto.

Muita suomen oppimateriaaleja