Suomen kielen äänne- ja muoto-oppi

Kaino Laaksonen & Anneli Lieko

Nykyiseen yleiskieleen keskittyvässä kirjassa esitellään havainnollisesti suomen kielen äännejärjestelmän ominaispiirteet ja muoto-opin vivahteikkuus. Kirjan lopussa harjoitustehtäviä sekä laajahko keskeisten käsitteiden sanasto. Soveltuu yhtä hyvin yliopiston kurssikirjaksi kuin tietolähteeksi lukijalle, joka on kiinnostunut suomen kielen äänne- ja muotopiirteistä.

Muita suomen oppimateriaaleja