Svenska för daghems- och förskolepersonal

Maria Mannil & Kirsi Wallinheimo

Svenska för daghems- och förskolepersonal on tarkoitettu ruotsin kielen opiskeluun sekä varhaiskasvatuksen opiskelijoille että valmiille lastentarhanopettajille. Oppikirjan pääpaino on viestinnällisissä suullisissa harjoituksissa. Kirjasta löytyy autenttisia tekstejä, joita voi soveltaa käytännön tilanteisiin. Kirjassa on myös monipuolisia tehtävätyyppejä, joiden avulla opiskelijat yksin tai yhdessä oivaltaen voivat harjoittaa oman alan sanastoa ja erilaisia tapoja selviytyä työelämän tilanteista ruotsin kielellä.

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla kirja sijoittuu tasolle B1-B2.

Muita ruotsin oppimateriaaleja