Tala svenska på jobbet!Ruotsin suullisia harjoituksia työtilanteisiin

Anneli Asunmaa

Tala svenska på jobbet! -harjoituskirjan tehtävät on tarkoitettu ruotsin kielen suullisten työtilanteiden ja työssä tarvittavan keskeisen sanaston harjoitteluun. Suurin osa harjoituksista käsittelee erilaisia työelämän tilanteita kuten asiakaspalvelua, kokouksia, tilauksen tekemistä, tarjouspyyntöjä, puhelimessa asiointia sekä yrityksen esittelyä. Lisäksi harjoitellaan yleisempiä aiheita, kuten itsestä ja opiskelusta kertomista, mielipiteen ilmaisemista, jutustelua, lukusanoja, ajanilmauksia ja prepositioita.

Valokopioitavaksi tarkoitetut harjoitukset ovat ns. kääntömonisteita, jolloin opiskelijalla on omassa monisteessaan omien vuorosanojensa lisäksi myös parinsa oikeat vastaukset.

Muita ruotsin oppimateriaaleja