Työelämän suomea 2 opettajan opas

Työelämän suomea 2opettajan opas

Jepa Piirainen

Työelämän suomea 2 -oppikirjaan liittyvä opettajan materiaali sisältää runsaasti erilaisia tehtäviä. Kuhunkin kappaleeseen liittyvät harjoitukset on järjestetty tyypeittäin. Oppaan keskeinen ajatus on ollut selkeys ja käytettävyys.

Opas on saatavilla sekä sähköisenä että painettuna versiona.

Tiedot

ISBN

  • 978-951-1-35921-0 (painettu)
  • 978-951-792-881-6 (pdf)