Unkarin kielioppi

Unkarin kielioppi

Márta Csepregi

Suomalaisille laadittu unkarin kielioppi, joka painottuu käytännön kielitaidon kehittämiseen.

Kirjassa käsitellään unkarin äänne-, muoto- ja lauserakenteen tärkeimpiä piirteitä mahdollisimman selkeästi, koko ajan suomeen vertaillen ja runsailla esimerkeillä havainnollistaen. Kirjaan liittyy myös asiahakemisto.

Tiedot

ISBN

  • 978-951-890-539-7