Uusi venäjän ääntämisopas

Viola de Silva, Kari Mäkilä, Hanna Kärkkäinen & Riikka Ullakonoja

Uusi venäjän ääntämisopas antaa riittävät perustiedot venäjän fonetiikasta ja opettaa ääntämään venäjää oikein.

Opas toimii sekä teoriakäsikirjana että käytännön oppikirjana. Teos soveltuu korkeakoulujen venäjän opetukseen, koulujen venäjän opettajien käsikirjaksi ja opiskelijoiden harjoituskirjaksi sekä myös itseopiskeluun.

Uusi venäjän ääntämispas -kirjassa kuvataan kirjakielen normiin perustuen yksityiskohtaisesti venäjän äänteet. Vokaalit ja konsonantit kuvataan erillisinä kokonaisuuksina. Kustakin vokaalista käsitellään ensin painolliset ja sitten painottomat vokaalit. Sen jälkeen tutustutaan venäjän sanarytmiikkaan, johon kiinteästi liittyy painon paikka.

Äänteiden graafisessa kuvauksessa on käytetty kansainvälistä foneettista tarkekirjoitusjärjestelmää IPA-transkriptiota.

Muita venäjän oppimateriaaleja