@Work opettajan aineisto

@Workopettajan opas

Tuula Kivelä & Ulla-Maija Marjamäki

@Work opettajan aineisto tarjoaa lisämateriaalia opettajalle.

Materiaali on saatavilla sekä painettuna että sähköisenä versiona.

Tiedot

ISBN

  • 978-951-1-24366-3 (painettu)
  • 978-951-1-25136-1 (digi)