Äidinkielen opetus ammattikoulutuksessaNäkökulmia pedagogiikkaan ja didaktiikkaan

Tuija Takala & Elise Tarkoma

Ammatillisesta äidinkielen opetuksesta ei ole aiemmin ilmestynyt kokonaiskuvausta. Äidinkielen opetus ammattikoulutuksessa -teos on ensimmäinen esittely äidinkielen opetuksen tavoitteista, sisällöistä ja opetusmenetelmistä ammatillisessa peruskoulutuksessa.

Äidinkielen opetus ammattikoulutuksessa on kirja äidinkielenopettajille, opettajiksi opiskeleville ja kaikille koulutuksesta kiinnostuneille.

Tulevaisuuden osaajiksi tarvitaan ammattilaisia, jotka hallitsevat sujuvan ja joustavan kielellisen ilmaisun niin suullisesti kuin kirjallisesti ja jotka osaavat poimia erilaisten tekstien tulvasta oleelliset asiat ja soveltaa niitä. Tätä tukee laadukas ja ammattitaitoinen äidinkielen opetus.

Muita aiheeseen liittyviä julkaisuja