Akateeminen puheviestintäKuinka opettaa puheviestintää yliopisto-opiskelijoille?

Merja Almonkari & Pekka Isotalus (toim.)

Kandidaatin, maisterin tai tohtorin monipuolinen osaaminen jää hyödyntämättä, jos hän ei ilmaise asiantuntijuuttaan ymmärrettävästi asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen. Ryhmässä työskentely, neuvotteleminen, kokousten vetäminen ja esiintyminen ovat arkipäivän viestintähaasteita akateemisen koulutuksen saaneille.

Tässä oppikirjassa etsitään vastausta siihen, miten puheviestintäosaamista olisi hyvä opettaa yliopisto-opiskelijoille. Tarkastelukohteena ovat yliopistotutkintojen kieli- ja viestintäopintoihin kuuluvat puheviestinnän kurssit.

Teos koostuu kahdeksasta artikkelista, joissa kokeneet puheviestinnän opettajat valottavat puheviestinnän opettamisen eri osa-alueita tekemäänsä tutkimukseen perustuen. Artikkelit sisältävät runsaasti käytännöllisiä päätelmiä ja kytkeytyvät vankasti arkiseen opetustyöhön.

Teoksen kohderyhmiä ovat yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen puheviestinnän opettajat, erityisesti kielikeskusten viestinnän ja kielten opettajat, äidinkielen ja viestinnän opettajat muilla kouluasteilla, muut puheviestinnän kouluttajat sekä opettajiksi opiskelevat.