Esi- ja alkuopetuksen musiikin didaktiikka

Esi- ja alkuopetuksen musiikin didaktiikka

Inkeri Ruokonen

Tässä kirjassa musiikin didaktiikkaan ja oppimiseen liittyvät ajatukset nousevat uusista esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteista ja niihin liittyvistä kokonaisvaltaista sekä laaja-alaista oppimista korostavista lähestymistavoista. Teoksessa tarkastellaan mm. musiikinopetuksen arvoperustaa, esi- ja alkuopetusikäistä lasta musiikin oppijana, suomalaisen musiikkikasvatuksen taustalla vaikuttavia musiikkipedagogisia näkemyksiä ja innovaatioita, sekä musiikkitoiminnan suunnittelua, toteutusta ja arviointia.

Musiikin opetukseen ja oppimiseen paneudutaan erityisesti esi- ja alkuopetusikäisten lasten kanssa, mutta teoksen antia voidaan hyödyntää myös 3–5-vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksessa sekä suunniteltaessa alakoulun 3–4-luokkien musiikinopetusta. Kirjassa esitellään lisäksi musiikin oppimiseen ja opetukseen liittyvää ajankohtaista tutkimustietoa ja käsitellään musiikin oppimista eri lähestymistapojen kautta lapsen ollessa keskiössä.

Tiedot

Sivumäärä

200

Painosasu

pehmeäkantinen

ISBN

  • 978-951-792-755-0