Graka kaulassaGradun ja kandin tekijän selviytymi­sopas

Katja Mäntylä, Jaana Toomar & Marianne Reukauf

Graka kaulassa – gradun ja kandin tekijän selviytymisopas on käytännöllinen ja hyödyllinen perusteos jokaiselle ensimmäistä tutkielmaansa tekevälle opiskelijalle.

Teoksessa käsitellään muun muassa seuraavia aiheita: Tutkielman aiheen valinta, lähteiden etsiminen, lukeminen ja muistiinpanojen tekeminen, sopivan aineistonkeruumenetelmän ja analyysimenetelmien valitseminen sekä tutkielman raportointi.

Laajan tieteellisen tutkielman aikaansaaminen vaatii usein erilaista orientoitumista ja työskentelytapaa kuin aiemmat opinnot. Tämä kirja auttaa opiskelijaa pääsemään tavoitteeseensa selkeiden ja konkreettisten ohjeiden ja neuvojen avulla.

”Yhteenveto ohjauskeskustelusta” ja ”Tutkielman vaiheet ja oma aikataulutus” -liitteet voi ladata oheisista linkeistä.

Muita aiheeseen liittyviä julkaisuja