Johdatus semantiikkaan

Johdatus semantiikkaan

Kaija Kuiri

Kieli on ihmisen merkkijärjestelmistä mutkikkaimpia: luonnollisesti kehittynyt, historiallinen, avoin ja muuttuva järjestelmä. Sen merkit ovat syntyneet ja kehittyneet niissä rajoissa, jotka ihmislajin fyysiset ja psyykkiset ominaisuudet antavat. Myös eri kulttuurien erilaiset viestintätarpeet ovat vaikuttaneet merkkien kehitykseen.

Johdatus semantiikkaan -kirja on tiivis johdanto merkityksentutkimuksen näkökulmiin, käsitteisiin ja analyysitapoihin. Teos auttaa sekä opettajaa että opiskelijoita semantiikan ja pragmatiikan alkeisiin perehtymisessä.

Tiedot

ISBN

  • 978-951-792-546-4