Kääntämisen tekstilajit ja tekstilajien kääntäminen

Leena Immonen, Mari Pakkala-Weckström & Inkeri Vehmas-Lehto (toim.)

Pystymme kokemuksemme perusteella tunnistamaan, mikä teksti sanomalehdessä on uutinen, mainos, pääkirjoitus tai sarjakuva. Voimme helposti luokitella erilaisia tekstejä: kun niissä on riittävästi samankaltaisia piirteitä, ne muodostavat joukkoja ja lajittuvat tekstilajeiksi.

Tekstilaji on kulttuurin tuote, ja tekstilajit ovat kehittyneet ja muotoutuneet eri kulttuuriyhteisöissä eri tavoin. Kääntäjille, kääntämisen opettajille ja tutkijoille on suurta apua tekstilajitutkimuksen tuloksista. He saavat niistä työkaluja, joilla he pystyvät erittelemään tekstin rakennetta, sanastoa ja tyyliä ja välittämään tekstin uuteen ympäristöön tulokielisille lukijoille.

Kääntämisen tekstilajit ja tekstilajien kääntäminen on asiantuntijoiden laatima artikkelikokoelma, joka tutkii erilaisten tekstilajien merkitystä kääntäjän työssä.

Muita aiheeseen liittyviä julkaisuja