Kieltä tutkimassaTutkielman laatijan opas

Paula Kalaja, Riikka Alanen & Hannele Dufva

Tieteelliseen ajatteluun tutustuminen ja sen omaksuminen on olennainen osa yliopistokoulutusta niin kandidaatin- kuin maisterintutkinnossa. Kieltä tutkimassa on laadittu auttamaan ja ratkaisemaan opinnäytetöitä ja tutkimusta koskevia ongelmia kielen oppimisen, opettamisen ja arvioinnin alueella. Kirja opastaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiin, suunnitteluun ja toteutukseen opintojen eri vaiheissa.

Kieltä tutkimassa -kirja perehdyttää kielentieteen menetelmiin ja aineistoihin sekä niiden analyysiin ja tarjoaa kattavan kuvan etenkin soveltavan kielentutkimuksen eri alueista ja lähestymistavoista. Kirja on hyödyllinen teos jokaiselle kielen oppimisesta, opettamisesta ja arvioinnista kiinnostuneelle opiskelijalle, tutkijoille ja myös opettajalle ympäri Suomea. Se soveltuu alan yliopisto-opintojen peruskurssien oppikirjaksi.

Muita aiheeseen liittyviä julkaisuja