Kyselytutkimuksen mittarit ja menetelmät

Kyselytutkimuksen mittarit ja menetelmät

Kimmo Vehkalahti

Kyselytutkimuksen mittarit ja menetelmät -kirja pureutuu sellaisiin tutkimuksen tekemisen vaiheisiin, joihin liittyy tilastotieteen asioita ja käsitteitä. Näitä ovat mittaus ja tiedonkeruu sekä aineiston hallinta, muokkaus, kuvaaminen ja analysointi tilastollisilla menetelmillä. Pääpaino on kyselytutkimuksessa, jota nykyisin hyödynnetään eri muodoissa useilla aloilla.

Kirja sopii yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajille ja opiskelijoille sekä tutkimuslaitosten ja yritysten asiantuntijoille. Kirjasta on hyötyä erityisesti lomakepohjaisten kyselyjen suunnittelussa ja toteuttamisessa, mutta myös näissä käytettävien tilastollisten menetelmien ymmärtämisessä ja tulosten tulkinnassa.

Teoksessa korostuu käytäntö: miten näitä asioita oikeasti tehdään, mitä kannattaa tietää ja mitä on kulloinkin järkevää olettaa. Selkeä lähestymistapa, konkreettiset esimerkit ja kuvat auttavat ymmärtämään monesti vaikeiksi koettuja asioita uudella, tuoreella tavalla.

Tiedot

ISBN

  • 978-951-792-649-2