Suomea ennen ja nytSuomen kielen kehitys ja vaihtelu

Laila Lehikoinen

Suomea ennen ja nyt antaa perustiedot suomen kielen historiasta ja vaihtelusta. Siinä esitellään suomen sukukieliä puhuvat kansat, selvitellään suomen kielen vaiheita suomalais-ugrilaisesta kantakielestä nykypäiviin ja kuvataan puhesuomen muotoja: murteita, puhekieltä ja slangia. Esitystä havainnollistavat kartat, kuvat ja tekstinäytteet.

Kirja sopii johdatukseksi ja käsikirjaksi mm. korkeakouluissa suomen kieltä opiskeleville.