SusituntiKohti digitaalisia lukutaitoja

Sara Sintonen

Digitaalinen kulttuuri muuttaa väistämättä oppimista ja kulttuureihin kasvamista suuntaan, jossa oppijoista on tulossa tiedon muokkaajia ja tuottajia. Kasvattajilta ja opettajilta vaaditaan nyt rohkeutta tutustua uusiin yhteisöllisiin tuottamisen muotoihin ja työkaluihin sekä uteliaisuutta eri asioista ja ilmiöistä kertomisen ja jakamisen tapoja kohtaan. Tämä kirja selvittää, kuinka digitaalinen osallisuus ja lukutaito vaikuttavat opetukseen tänään ja tulevaisuudessa. Teoksen kirjoittaja Sara Sintonen toimii Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksella yliopistonlehtorina. Hän on mediakasvatuksesta väitellyt asiantuntija, tutkija ja kouluttaja. Näkökulmaa suomalaisen mediakasvatuksen kehittämiseen tuovat Sintosen taidekasvattajatausta sekä omakohtainen perehtyminen brittiläiseen mediakasvatusajatteluun.