Viitotulla tiellä

Birgitta Wallvik

Mitä kieltä ensimmäiset ihmiset puhuivat keskenään? Miten intiaaniprinsessa Pocahontas liittyy viittomakieleen? Birgitta Wallvikin seikkaperäinen kuvaus viittomakielen ja sen käyttäjien historiasta vastaa näihinkin kysymyksiin. Teos kuljettaa lukijan viittomakielen alkulähteiltä tähän päivään ja kertoo samalla kuurojen ja viittomakielisten elämästä eri aikakausina. Kirjan ruotsinkielinen versio on aikaisemmin ilmestynyt nimellä ...ett folk utan land...

Muita aiheeseen liittyviä julkaisuja