Chale!

Chale!Hindin perusteet

Anna-Kaisa Heikkinen

Chalẽ! on suomea puhuville opiskelijoille suunnattu alkeisoppikirja, joka tähtää perustason hindin hallintaan niin suullisessa kuin kirjallisessakin muodossa. Opiskelu aloitetaan hindin kielen aakkosista eli devanāgarī-kirjoitusjärjestelmästä, jota harjoitellaan selkeiden piirtämisohjeiden avulla. Kirjan tekstikappaleet tutustuttavat lukijan tämän päivän Intiaan, jossa vanhoihin perinteisiin yhdistyy monella tapaa muuttuva ja modernisoituva yhteiskunta. Käytännön keskustelutilanteiden päämääränä on perussanaston kartuttaminen ja puhevalmiuden luominen. Jokaiseen kappaleeseen sisältyy kielen käyttöön ja kielioppiin liittyviä harjoituksia. Tekstikappaleiden suomennokset ja harjoitusten vastaukset sekä aakkoselliset hindi–suomi- ja suomi–hindisanastot on sijoitettu oppikirjan loppuun.

Chalẽ! soveltuu sekä itseopiskeluun että ohjattujen kurssien oppimateriaaliksi.

Tiedot

ISBN

  • 978-951-792-416-0