Haluamme olla vastuullisuudessa alamme suunnannäyttäjä

Haluamme olla vastuullisuuteen liittyvässä kehityksessä kustannusalan etulinjassa. Vastuullisuus on yksi omistajamme Kustannusosakeyhtiö Otavan keskeisimmistä arvoista ja valettu strategiamme kulmakiviin. Suomalaisena perheyhtiönä Otava on edistänyt ympäröivän yhteisön hyvinvointia jo yli 130 vuoden ajan ja jatkamme työtä jatkuvasti kehittyen. Kustannusosakeyhtiö Otavalle myönnetty Avainlippu-tunnus toimii osoituksena Suomessa tehdyistä tuotteista ja palveluista.

Finn Lectura on osa Otava Oppimisen palveluita. Oppimisen palveluiden ensimmäisen vastuullisuusohjelma julkaistiin vuonna 2023. Se toimii siten myös meidän vastuullisuustyömme eteenpäin kehittyvänä ohjenuorana, jonka mukaan toimimme seuraavat vuodet. Oppimisen palveluiden vastuuohjelman keskiössä ovat ihmiset. Vaikutamme yhteiskuntaan ja ihmisiin ennen kaikkea sisältöjemme kautta. Tavoitteet on asetettu korkealle ja kuljemme määrätietoisesti niitä kohti. Haluamme kasvaa, oppia ja kehittyä jatkuvasti. Siksi myös tavoitteemme siirtyvät saavutettaessa aina eteenpäin. Uskomme elinikäiseen oppimiseen myös omassa vastuullisuustyössämme.

Sosiaalinen vastuu

Vaikutamme sisältöjemme kautta

Olemme mukana kymmenien tuhansien lasten, nuorten ja aikuisten oppimisen polulla. Tämä on meille kunniatehtävä ja pyrimme osaltamme tarjoamaan jokaiselle yksilölle parhaat mahdolliset edellytykset oppimiseen. Haluamme mahdollistaa vaikuttavinta oppimista yhdenvertaisesti jokaiselle oppijalle sekä rakentaa sellaisia saavutettavia sisältöjä ja palveluita, joista jokainen oppija voi tunnistaa itsensä. Tavoitteenamme on, että monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja inklusiivisuus näkyvät niin sisällöissämme, palveluissamme kuin työyhteisössämmekin. Kohtelemme kaikkia ihmisiä niin työyhteisössämme kuin sen ulkopuolella yhdenvertaisesti, oikeudenmukaisesti ja arvostaen. ​Nämä teemat on nostettu vahvasti osaksi sekä työyhteisömme että sisältöjemme kehitystä.

Taloudellinen vastuu ja hyvä hallintotapa

Johdamme eettisesti

Emme tyydy vain noudattamaan lainsäädäntöä, vaan toimimme kaikissa tilanteissa eettisesti kestävällä tavalla. Samaa edellytämme myös yhteistyökumppaneiltamme. ​​

Oppimisen palveluissa toimii vastuullisuustiimi, jonka tehtävänä on viedä vastuullisuusohjelmamme tavoitteet käytännön tasolle. Järjestämme vuosittain vastuullisuusfoorumin, jossa koko henkilöstömme keskittyy kehittämään edelleen vastuullisuustyötämme. Oppimisen palveluiden eettiset ohjeet ohjaavat lisäksi työtämme ja koko henkilöstömme on käynyt läpi niitä koskevan koulutuksen. Oppimisen palveluissa vastuullisuus on aidosti kaikkien yhteinen asia.

Ympäristövastuu

Minimoimme ympäristövaikutuksemme

Pyrimme määrätietoisesti pienentämään ympäristövaikutuksiamme tuotteiden ja palveluiden elinkaaren kaikissa vaiheissa: suunnittelussa, tuotannossa, jakelussa ja käytössä. Oppimisen palveluiden hiilijalanjälki irrotettiin konsernitason laskennasta ensimmäisen kerran vuonna 2023. Laskemme hiilijalanjälkemme ja raportoimme siitä osana Otava-konsernin hiilijalanjäljen laskentaa. Kehitämme jatkuvasti omaa osaamistamme ja asetamme toiminnallemme ilmastotavoitteet osana konsernin ilmastotyötä.

Arvoketjumme on kokonaan suomalainen ja kaikki oppikirjamme painetaan Suomessa. Keuruulla on valmistettu kirjoja Otavan Kirjapainossa jo 1950-luvulta lähtien. Kirjapainollemme on myönnetty FSC-sertifikaatti ja siirrymme käyttämään kaikissa Keuruulla painetuissa oppimateriaaleissamme FSC-ympäristösertifioitua paperia. Näin varmistamme, että voit luottaa oppimateriaaleissa käyttämiemme raaka-aineiden vastuullisuuteen.

Poimintoja

Uutinen

Hyvien valintojen viikkoa vietetään 29.4.–5.5.2024!

Tällä viikolla vietetään Suomalaisen työn liiton luotsaamaa Hyvien valintojen viikkoa. Suomalaisena perheyhtiönä olemme edistäneet ympäröivän yhteisön hyvinvointia jo yli 130 vuoden ajan ja jatkamme työtämme jatkuvasti kehittyen.

Uutinen

Jouluna 2023 autamme kotimaan lapsia

Otava-konserni on lahjoittanut 20 000€ Pelastakaa Lapset ry:n joulukeräykseen. Pelastakaa Lasten joulukeräyksellä tuetaan vähävaraisia lapsiperheitä mm. ruoka-avulla sekä harrastus- ja oppimateriaalituella.