Descobertas 1 äänite

Descobertas 1äänite

Liisa Melo e Abreu & Santeri Siimes

Descobertas 1 on aikuisopetukseen suunnattu portugalin oppikirja, joka johdattaa opiskelijan portugalin kielen ja kulttuurin kiehtovaan maailmaan. Kirjan tekstit ovat luontevaa nykyportugalia ja niissä käsitellään monia niin opiskelijan kuin matkailijan arkeen liittyviä aihepiirejä.

Oppikirjaa täydentävä äänite sisältää tekstikappaleiden lisäksi erityyppisiä kuullunymmärtämisharjoituksia. Äänitteelle on luettu myös runsaasti ääntämisen harjoittelua tukevaa materiaalia.

Äänite on saatavilla sekä sähköisenä versiona että CD-levynä.

Tiedot

ISBN

  • 978-952-346-090-4 (CD)
  • 978-952-346-214-4 (digi)