Descobertas 2

Descobertas 2Portugalin perusteet

Liisa Melo e Abreu & Santeri Siimes

Descobertas on aikuisopetukseen suunnattu kaksiosainen portugalin oppikirjasarja, joka johdattaa opiskelijan portugalin kielen ja kulttuurin kiehtovaan maailmaan. Sarjan kaksi osaa kattavat yhdessä koko peruskieliopin ja antavat vankan pohjan jatko-opinnoille. Oppimateriaali soveltuu niin yliopistojen kuin vapaan sivistystyön kursseille sekä itseopiskelijoiden käyttöön.

Descobertas 2 syventää kielitaitoa ja kulttuurituntemusta. Tekstit ovat luontevaa nykyportugalia ja esittelevät jokapäiväisiä kielenkäyttötilanteita. Harrastusten ja matkustamisen ohella käsitellään mm. taiteita ja yhteiskuntaa, lisäksi laaditaan erilaisia viestejä sekä työhakemus ja cv. Kappaleiden yhteydessä on tietoiskuja kulttuurista ja historiasta sekä laajat teemasanastot. Kielioppi esitetään kattavasti, ja monipuoliset tehtävät harjoittavat tehokkaasti kielitaidon eri osa-alueita. Kirjassa esitellään myös brasilianportugalin ja afrikanportugalin erityispiirteitä.

Eurooppalaisessa viitekehyksessä kirjan tavoitetaitotaso on A2.2. Oppikirjaa täydentää erikseen hankittava äänite.

Oppimateriaalia täydentävät opiskelijan äänitiedostot löytyvät Otso-sovelluksesta. Lataa maksutta sovelluskaupasta!

Tiedot

ISBN

  • 978-951-1-34024-9