Expert English for Practical Nurses

Expert English for Practical Nurses

Kirsi Saarinen & Juha Saarinen

Expert English for Practical Nurses on oppimateriaali ja hakuteos lähihoitajaopiskelijoille. Se on monipuolinen ja havainnollinen tietopaketti, josta on konkreettista hyötyä myös työelämässä. Kirjan aihepiirit tukevat ammattiopintojen teemoja. Materiaali soveltuu sekä pakollisille että vapaavalintaisille kursseille lähiopetukseen ja itsenäiseen työskentelyyn.

Kirjassa painotetaan työelämässä tarvittavaa kielitaitoa. Autenttiset tekstit käsittelevät sosiaali- ja terveysalan ajankohtaisia aiheita, ja mukana on sekä kielitaidon eri osa-alueiden harjoittamiseen liittyviä että käytännönläheisiä tehtäviä.

Oppikirjaan sisältyy oppimista tukeva Practical Guidelines -osio sekä laaja ammatillinen sanasto, jota opiskelija voi itse täydentää.

Tiedot

ISBN

  • 978-951-1-23667-2