Flexteknik

FlexteknikSvenska för högskolor

Hanna Husu & Kirsi Wallinheimo

Flexteknik on oppimateriaali tekniikan ja liikenteen alalle. Ajankohtaiset ja osin autenttiset tekstit käsittelevät mm. tietoliikennetekniikkaa, rakennusalaa, sähkö- ja energia-alaa sekä kone- ja automaatiotekniikan alaa. Sanavarastoa ja puhumista harjoitetaan monipuolisesti suullisten ja kirjallisten tehtävien sekä kuunteluharjoitusten avulla.Oppikirja sisältää ammatillisia tekstejä sekä harjoituksia.

Tiedot

ISBN

  • 978-951-1-23717-4