Hålligång Ruotsia aikuisille

Hålligång on motivoiva oppimateriaali aikuisille, joilla on jo hiukan pohjaa ruotsin kielessä. Opittava aines omaksutaan runsaiden suullisten, kirjallisten, kuuntelu- ja rakenneharjoitusten avulla. Kirjoissa on paljon hyödyllisiä fraaseja, ja keskeiset rakenteet on esitetty selkeästi kappaleiden yhteydessä. Harjoitukset rohkaisevat opiskelijaa käyttämään ruotsin kieltä.

Tekijät

Marja Hakkarainen

Sinimarja Karjalainen

Kaija Turpeinen