Hiragana ja katakana

Hiragana ja katakanaOpas japanilaisen tavukirjoituksen maailmaan

Kumi Araki-Masonen

Hiragana ja katakana on ensimmäinen suomalaisille suunnattu japanilaisen kana-tavukirjoituksen oppi- ja työkirja. Kirja sopii hyvin itseopiskeluun, mutta yhtä hyvin myös japanin kielen kurssien oppimateriaaliksi.

Tavoitteena on esitellä japanin tavukirjoitus selkeällä ja mielenkiintoisella tavalla, sekä auttaa kirjan käyttäjää oppimaan kana-tavumerkit mahdollisimman tehokkaasti.

Kirjassa on pyritty esittelemään eri merkkien muotojen samankaltaisuutta sekä eroja, joihin kirjan käyttäjän kannattaa kiinnittää huomiota. Kirja sisältää myös merkkien muistisääntökuvia, joista voi olla apua merkkien hahmottamisessa ja muistamisessa. Hiragana- ja katakanamerkistöt lukija voi pudottaa käyttöönsä myös netistä osoitteesta www.finnlectura.fi kohdasta Oheismateriaalit.

Teos tutustuttaa lukijan myös japanin ääntämiseen. Kana-merkkejä vastaavat äänteet voi kuunnella kirjaan sisältyvältä CD-levyltä.

Tiedot

ISBN

  • 978-951-792-304-0