Uudistettu Kafe Piter 1

Uudistettu Kafe Piter 1Venäjää taitotasolle A1

Marjatta Alestalo

Venäjän kielen oppikirja Kafe Piter 1 on saanut uuden visuaalisen ilmeen, päivitetyn kielioppiosion ja sanaston sekä uusia tehtäviä. Kirjan rakenne, aihepiirit ja päähenkilöt ovat samat. Aiheina ovat mm. tutustuminen, itsestä kertominen, kaupungilla liikkuminen, matkustaminen, ostosten tekeminen, ravintolassa käynti. Mukana on myös autenttisia tekstejä, sosiaalisen median viestejä, mainoksia, lauluja ja runoja.

Uudistettu Kafe Piter 1 ilmestyy tammikuussa 2020.

Tiedot

ISBN

  • 978-951-1-33414-9